Vojens Håndboldforening

Æresmedlem i Vojens Håndboldforening

Man kan blive æresmedlem i Vojens Håndboldforening, hvis man gennem en lang årrække har været en meget aktiv frivillig hjælper i Vojens Håndboldforening.
Bliver man æresmedlem i Vojens Håndboldforening, er man kontingentfrit medlem på livstid.
Det er bestyrelsen, der udnævner æresmedlemmer, når den finder det berettiget.
Her på hjemmesiden kan man se, hvem de nuværende æresmedlemmer er. De er nævnt i den rækkefølge, de er blevet udnævnt.

Christian Theisen
Ingolf Skousen
Ellen Wiuff
Bent Wiuff
Grete Melcher
Teis Melcher
Teddy Løv Andersen