Vojens Håndboldforening

Indkaldelse til VHF Generalforsamling 2023

VHF afholder ordinær generalforsamling onsdag den 23. august 2023 kl. 19:30 i Vojenshallerne.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

   1. Valg af dirigent.
   2. Beretning ved formanden.
   3. Aflæggelse af regnskab.
   4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson.
   5. Orientering om næste sæsons budget og kontingent.
   6. Indkomne forslag.
   7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
   8. Eventuelt.
 

 Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Andre nyheder